Botanický slovník

05.02.2013 22:45

Skalická A., Větvička V., Zelený V. (2012); Botanický slovník rodových jmen cévnatých rostlin; Aventinum

Jde o publikaci slovníkového typu, která vyšla ke 100. výročí České botanické společnosti. V úvodní části nacházíme pojednání o vzniku a používání českého botanického jmenosloví, v hlavní části je pak souhrn českých rodových jmen a doporučeno jedno ze zaznamenaných jmen k trvalému používání. Sami autoři publikace jsou pak autory některých českých jmen. Více viz Aventinum či Silvarium.

Slovník jsem dostal k Vánocům :) Na straně 10 jsem našel zmínku "Téma českých jmen rostlin zavedl také do svých přednášek po roce 1992 pro studenty Přírodovědecké fakulty UK Václav Větvička. Našel částečně pokračovatele v J. Jaklovi, účastníku přednášek." Je to pro mne pocta, jakkoli se v řadě věcí s Václavem Větvičkou neshodnu a užil si se mnou také své. Na druhou stranu své zažíval i sám V. Větvička, neboť ze strany tehdejšího vedení katedry botaniky byl oblíbený asi jako já a pěstované kytky :)

Botanický slovník je každopádně knižní publikace, které nelze upřít přínos dát ze strany odborníků jasné doporučení k vhodnosti použití českých rodových jmen. Určitě je dobře, že něco takového vzniklo. Na druhou stranu osobně jsem se vydal trochu jinou cestou. Vzal jsem nejpoužívanější botanické publikace a excerpoval použitá rodová jména. S kolegy jsme vytvořili databázi, ze které je zřejmé použití českých jmen v literatuře s odkazem přímo na ní, viz Přehled českých názvů rodů rostlin.

Mimochodem na stránkách nakladatelství čteme "shrnuje české názvosloví rodů cévnatých rostlin". V knize je ale důsledně používáno "jmenosloví", neboť podle autorů rostliny mají jména (viz nomenklatura) a nikoli názvy (viz terminologie - vztahující se spíše k morfologii). Dá se ale opáčit, že i pes má jméno Alík a přitom název/jméno (?) druhu je pes domácí. Navíc článek Lumíra Klimeše v časopisu Ústavu pro jazyk český - Nové české botanické názvosloví také ukazuje, že ani přímo jazykozpytec si nemusí uvědomit rozdíl mezi názvoslovím a jmenoslovím. V zásadě mi přijde zbytečné ten rozdíl hledat a rozlišovat, podobně jako mezi invazními a invazivními rostlinami. Nebrusme "prasyško" (pražská systematická škola :)

 

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode